Vol 8, No 2 (2017)

Vol. 8, No. 2, December, 2017

Table of Contents

Articles

Yongqing Wang
PDF
p1
Qishui Chi, Jieyi Huo
PDF
p12
Nayef Al-Ghamri
PDF
p25
Beriz Civic, Damir Cilimkovic
PDF
p49
Lin Li, Maoguo Wu, Zhenyu Wu
PDF
p59
Guiying Cao, Junlian Gao, Ming Ren, Tatiana Ermolieva, Xiangyang Xu, Elena Rovenskaya
PDF
p66
Ilemona Adofu, Innocent Okwanya
PDF
p78
Alexandra Ferreira-Lopes, Candida Sousa, Helena Carvalho, Nuno Crespo
PDF
p88