Vol 6, No 1 (2017)

Business and Management Research, Vol. 6, No. 1, March 2017

Table of Contents

Articles

Marta Rey-Garcia, Vanessa Mato-Santiso
PDF
p1
Xuejun Lin, Yefen Xiao, Yuan Liang, Xiaowen Zhang
PDF
p13
Tarek A. El Badawy, Juana Cecilia Trujillo-Reyes, Mariam M. Magdy
PDF
p28
Moustafa Salman Haj Youssef, Ioannis Christodoulou
PDF
p42
Muwafaq Mohammed Alkubaisi
PDF
p54
Dong Woo Ko, Dong Hyun Son
PDF
p68