User Profile

Alfonzo Montone

Bio Statement Wpływ właściwości barierowych opakowań na trwałość produktów 7 grupy snack-food geodeta Kielce Celem pracy było określenie trwałości produktu w relacji do właściwości barierowych opakowań. Badano zmiany przechowalnicze 2 rodzajów sneksów ziemniaczanych o smaku bekonowym: smażonych w oleju rzepakowym lub mieszaninie olejów rzepakowego i palmowego w stosunku 3:2. Do pakowania prób zastosowano materiały z orientowanego polipropylenu, różniące się charakterystyką przepuszczalności gazów, pary wodnej i światła. Pakowanie prowadzono w atmosferze azotu oraz powietrza. Wykazano, że opakowania o dużej barierowości w stosunku do gazów oraz atmosfera azotu zapewnia sneksom blisko 2-krotnie lepszą ochronę przed psuciem się wskutek autooksydacji tłuszczów i dłuższą przydatność sensoryczną niż w przypadku monofolii OPP z atmosferą powietrza. Stwierdzono także, że stosowanie atmosfery azotu w opakowaniach przepuszczalnych dla gazów nie ma znaczącego wpływu na trwałość sneksów. Dynamika zmian zawartości wody i konsystencji badanych wyrobów pozwoliła określić oba rodzaje opakowań z polipropylenu jako podobne pod względem skuteczności zabezpieczenia sneksów przed nawilżaniem się w trakcie 5,5 miesiąca przechowywania w warunkach magazynowanych i chłodniczych. Na podstawie statystycznej analizy wyników doświadczalnych wskazano na możliwość przedłużenia trwałości smażonych przekąsek ziemniaczanych w tańszych opakowaniach z polipropylenu przy zastosowaniu do ich produkcji stabilnych tłuszczów oraz magazynowania wyrobów w warunkach chłodniczych.Praca o znaczeniu aplikacyjnym dla producentów smażonych przekąsek ziemniaczanych. Zawiera wskazówki z zakresu technologii produkcji, sposobu pakowania i warunków przechowywania pozwalające na przedłużenie trwałości sneksów.