Reader Comments

Comment

by Chet Vero (2013-10-27)


Istnienie i jednoznaczność rozwiązań semiliniowego funkcjonalno-różniczkowego ewolucyjnego nielokalnego problemu Cauchy'ego geodeta Brzeziny Udowodniono dwa twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności mild i klasycznych rozwiązań semiliniowego funkcjonalno-różniczkowego ewolucyjnego nielokalnego problemu Cauchy'ego w ogólnej przestrzeni Banacha. Zastosowano metody semigrup i twierdzenie Banacha o kontrakcji.