Reader Comments

Comment

by Alfonzo Montone (2013-10-30)

Wpływ jonów metali na procesy utleniania i strukturę peptydu beta-amyloidowego i jego fragmentów geodeta Gdańsk Celem pracy było określenie wpływu różnic sekwencji aminokwasowej ludzkiego i mysiego... Read moreJournal of Solid Tumors

ISSN 1925-4067(Print)   ISSN 1925-4075(Online)

Copyright © Sciedu Press


To make sure that you can receive messages from us, please add the 'Sciedupress.com' domain to your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.