Reader Comments

Comment

by Alfonzo Montone (2013-10-30)

Wpływ jonów metali na procesy utleniania i strukturę peptydu beta-amyloidowego i jego fragmentów geodeta Gdańsk Celem pracy było określenie wpływu różnic sekwencji aminokwasowej ludzkiego i mysiego... Read more